چگونه حل مسائل ریاضی را به فرزندم بیاموزم؟

بدون امتیاز 0 رای
20,000 تومان

کتاب الکترونیکی چگونه حل مسائل ریاضی را به فرزندم بیاموزم؟راهنمای گویا و شیوای همه معلمان و اولیایی است که قصد دارند حل مسائل ریاضی را برای نوآموزان و دانش آموزان ساده تر و قابل فهم تر کنند.نکات عنوان شده در این کتاب الکترونیکی بخشی از موارد تفهیمی جا مانده در آموزشهای مدارس است .در این کتاب به صورت گویا به ابهامات زبان فارسی در مسائل ریاضی اشاره شده تا دانش آموزان به خوبی با چالشهای زبان فارسی در مسائل ریاضی آشنا شوند  و بیاموزند چگونه غبارات فارسی به عبارتهای ریاضی تبدیل کنند. یکی از دغدغه های والدین بعد از بحران کرونا و قرنطینه شدن دانش آموزان در مقاطغ پایه آموزش ریاضی آن هم در بخش تجزیه و تحلیل مسائل است . در این کتاب بر آنیم شیوه صحیح تشخیص راه حل مسائل را به دانش آموزان بیاموزیم ، اینکه از کدام بخش شروع به حل کنند و چه بخش هایی از مساله مهم است که باید حل را براساس آن ادامه دهند، همچنین با بیان کلمات پرکاربرد فارسی که در ریاضی راه حل تولید میکنند دانش آموز را تشویق  به فکر کردن میکنیم.  این کتاب شیوه صحیح فکز کزدن را به دانش آموز میاموزد رسالتی که درس ریاضی در مدرسه دارد اما اغلب اجرا نمیشود و در این کتاب الکترونیکی با بیان مثالهای کاربردی که دانش آموزان و والدین روزانه با آنها مشغول هستند کاربرد ریاضی در زندگی برای دانش آموز به خوبی روشن و کاربرد ریاضی را در اتفاقات و موقعیتهای مختلف روز مره بیان میکند.

20,000 تومان